Hospodářská skupina bratrů Hlaváčků
po dlouholeté cestě k prosperitě a blahobytu
ukončila svou masovou činnost organizovaným krachem.

Tímto se bohužel i o 100% snižuje výskyt
proslavené Hlaváčkůch tlačenky.

Pepíček Hlaváček si proto přivydělává přednáškami "O bídě"

 

[Skáknout zpět do archívu aktualit]