KOZE  SE  ZPROTIVIL  PŘÍZEMNÍ  ŽIVOT...

Sama se dostala nahorů a stejně tak se sama několika kamzíkovskými seskoky či skluzy dostala zase dolů...

No toto ?!?

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Skáknout zpět do aktualit]