Kmotr Indián dmoucí se pýchou. Nebo to bylo po čočce?

[Skáknout zpět do chlívku]