Járda přijechal křtít na svém motocyklu Moto Guzzi až z lůna Matky Prágy a ze své nové funkce byl až zaskočený - viz obr.

[Skáknout zpět do chlívku]